สปส.ยันปลดหนี้แล้ว1พันล้าน

Wed, 2012-09-05 13:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สปส.ยืนยัน จ่ายเงินหน่วยบริการแล้ว 1,200 ล้านบาท "จีรศักดิ์"พร้อมให้เบิกเพิ่มอีก

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่าสปส.ได้จ่ายเงินตามกลุ่มโรคร้ายแรง(DRG) ที่มีน้ำหนักสัมพัทธ์ความรุนแรงของโรค (RW) ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งภาครัฐและเอกชนไปแล้ว 1,200 ล้านบาท ถือเป็นการจ่ายเงินงวดแรก ซึ่งประมาณการตามค่าใช้จ่ายเดิม

นายจีรศักดิ์ กล่าวว่า จากนี้หน่วยบริการคู่สัญญาจะต้องส่งเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมดกลับมายัง สปส. เพื่อหักล้างค่าใช้จ่ายกับเงินที่ได้รับ เมื่อสปส.ตรวจสอบแล้ว จึงจะอนุมัติงบประมาณงวดต่อไปได้อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 ก.ย.นี้ จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงแนวทางการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่4 ก.ย.ที่ผ่านมา นพ.กำพลพลัสสินทร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบประกันสังคม ระบุว่า สปส.ยังค้างจ่ายเงินตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงปัจจุบันรวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และกระทบต่อการรักษาผู้ประกันตน

วันเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อปรับปรุงสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทค่าธรรมเนียมการแพทย์หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นในการใช้บริการนอกเวลาราชการ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาได้แก่ พนักงาน คู่สมรส รวมถึงบุตร โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมปีละไม่เกิน 3,600 บาท โดยเหตุผลที่ขยายสิทธิ เนื่องจากต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารักษาพยาบาลในเวลาราชการได้ และเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น ล่าสุดคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

ที่มา : นสพ.โพสต์ทูเดย์ 5 ก.ย.2555