สธ.โว 54 รพ.ยก 30 บาทสุดเจ๋ง

Wed, 2012-09-12 19:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สธ. รายงานความสำเร็จ 30 บาทรักษาทุกโรค สุ่ม 54 โรงพยาบาลทั่วไทยเทใจให้ 85%ไร้ปัญหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบผลการดำเนินงานนโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยระบุว่า จากกการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจสถานบริการในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในทุกเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีการสุ่มโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 54 แห่งทั่วประเทศ พบว่า 85.19 % ไม่มีปั ญหาจากการดำเนินงานดังกล่าว มีปัญหาเล็กน้อย คิดเป็น 14.81 % และประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ จากการสุ่มสำรวจโรงพยาบาล 54 แห่ง พบว่า รพ.แกลง จ.ระยอง แจ้งมีปัญหากรณียานอกบัญชียาหลักประชาชนขอจ่าย 30 บาท รพ.สระไดร จ.หนองคาย แจ้งว่า ประชาชนขาดความเข้าใจ น่าจะมีการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความชัดเจน รพ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ระบุ ประชาชนไม่ร่วมจ่าย รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประชาชนไม่ร่วมจ่าย เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ยังไม่เริ่มโครงการอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับประชาชน และเกรงประเด็นข้อ 21 จะทำให้เกิดปัญหา

ที่มา: http://www.posttoday.com