สธ.ไล่ออก 4 เภสัชกรเซ่นยาหวัดล่องหน

Tue, 2012-09-18 16:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สรุปผลสอบยาหวัดล่องหน สธ.ไล่ออก 4 เภสัชกร โพยไม่เชื่อมโยงการเมือง

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินัยกรณีการจัดซื้อยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน เปิดเผยว่า ผลการสอบวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงของข้าราชการในโรงพยาบาล 9 แห่ง พบเภสัชกรผิดวินัยร้ายแรงจำนวน 4 ราย จึงมีคำสั่งให้ไล่ออกจากการเป็นข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังมีการสอบวินัยร้ายแรงที่ยังไม่แล้วเสร็จ 2 ราย เป็นเภสัชกร 1 ราย และผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 ราย และสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงอีก 23 ราย โดยผลการสอบจะนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของสธ.ในวันที่ 27 ก.ย.นี้

สำหรับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนากลาง จ.หนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลเสริมงาม จ.ลำปาง

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในส่วนของกระดาษที่มีรายชื่อบุคคลต่างๆ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่พบใน โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์นั้น คณะกรรมการซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธาน สรุปว่าไม่มีใครพบเห็นกระดาษดังกล่าวยกเว้นผู้อำนวยการโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามผลการสอบสวนไม่สามารถโยงใยหรือพาดพิงไปยังผู้มีรายชื่อดังกล่าวได้

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมียาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนหายไปจากโรงพยาบาลกว่า 12 ล้านเม็ด มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท โรงพยาบาลอุดรธานียาหายไปมากที่สุดกว่า 7 ล้านเม็ด ความรับผิดชอบทางแพ่งต้องมากกว่าโรงพยาบาลอื่น ส่วนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจำนวนเงินนั้นทางกระทรวงการคลังคงพิจารณา

ที่มา: http://www.posttoday.com