เชือด 4 เภสัชกรทุจริตซูโดฯโยงไม่ถึงผู้บริหารระดับสูง

Wed, 2012-09-19 10:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สธ. เชือดให้ 4 เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรที่ทุจริตซูโดอีเฟดรีนออก สอบวินัยไม่ร้ายแรง 23 คน มี 9 โรงพยาบาลเกี่ยวข้อง แต่โยงไม่ถึงระดับผู้บริหาร

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงการสั่งซื้อยาซูโดอีเฟดรีนว่า จะนำข้อสรุปเบื้องต้นส่งให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา คาดว่าจะสรุป ผลได้ในวันที่ 27 กันยายนนี้ โดยพบโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง

แบ่งเป็นกระทำความผิดวินัยร้ายแรง 4 คน ลงโทษให้ออกจากราชการ มีทั้งเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลทองแสน- ขัน โรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลฮอด ส่วนการสอบวินัยร้ายแรงที่ยังไม่ได้ข้อยุตินั้นมี 2 คนได้ แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน และหัวหน้าเภสัชกรรมอีก 1 แห่ง สำหรับการสอบวินัยไม่ร้ายแรงจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ผู้ที่เกี่ยว ข้องมีโทษทั้งตักเตือน ภาคทัณฑ์ และลดเงินเดือน

ส่วนการตรวจสอบหลักฐานกระดาษชื่อและเปอร์เซ็นต์การสั่งยา จากการสอบสวนไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงถึงระดับผู้บริหารแต่อย่างใด ซึ่งเตรียมนำผลการสอบสวนดังกล่าวไปประเมินความเสียหายทางแพ่งและเอาผิดกับผู้กระทำผิด

ทั้งนี้ ประเมินความเสีย หายจากการสั่งซื้อยาที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีนมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท มียาจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านเม็ด

ที่มา: นสพ.โลกวันนี้ วันที่ 19 กันยายน 2555