จี้รัฐปรับปรุงบริการแพทย์ขอฟรีทุกโรค

Tue, 2012-09-25 13:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

โพสต์ทูเดย์ -นิด้าโพล เผยประชาชนเอือมบริการแพทย์ล่าช้ามีความเหลื่อมล้ำ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล)เปิดเผยผลสำรวจเรื่องรัฐบาลกับการดูแลสุขภาพประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 31.31% ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงการบริการของสถานพยาบาลให้มีความรวดเร็วและเสมอภาคมากขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มเติมคือ การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล รวมถึงเปิดให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ในทุกสถานพยาบาล

พร้อมกันนี้กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการรักษาฟรีครอบคลุมทุกโรค มีมาตรฐานในการตรวจโรค รวมถึงเพิ่มสวัสดิการและสิทธิในการรักษาครอบคลุมทุกอาชีพ

ที่มา : นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 25 กันยายน 2555