รพ.ทั่วปท.พร้อมรับคนไข้เอดส์-ไต

Sat, 2012-09-29 10:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ใน 3 กองทุนสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นพ.ไพจิตร์กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยไตวายที่อยู่ภายใต้สิทธิ 3 กองทุน ทั้งสิ้น 264,052 คน จะได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำ เมื่อเปลี่ยนสิทธิก็ยังคงได้รับการรักษาเหมือนเดิมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย ขณะนี้ได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนโยบายการบูรณาการสิทธิ 3 กองทุนโดยเฉพาะผู้ป่วยทั้ง 2 โรค เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างราบรื่น

--มติชน ฉบับวันที่ 30 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--