แรงงานเฮใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตนายจ้าง

Mon, 2012-10-15 12:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สปส.แนะแรงงานเจ็บป่วยจากการทำงานไปใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนโดยไม่ต้องรอนายจ้างอนุญาต หากสืบสวนโรคแล้วพบ ไม่ได้ป่วยจากทำงาน ให้โอนไปใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม เล็งปีหน้าขยายคลินิกโรคจากการทำงานทั่วประเทศ

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานที่บาดเจ็บจากการทำงานไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากถูกนายจ้างห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ เพราะนายจ้างเกรงว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้นว่า ขอให้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการหรือออกไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นระหว่างทำงาน หรือคาดว่าอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากการทำงานเช่น แรงงานที่ทำงานในโรงงานที่ใช้สารเคมีเป็นระยะเวลาหลายปี แล้วป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน และให้ไปใช้สิทธิของกองทุนเงินทดแทนในการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทันที โดยไม่ต้องรอนายจ้างอนุญาต ทั้งนี้ หากสืบสวนโรคแล้วพบว่าการเจ็บป่วยของแรงงานไม่ได้เกิดจากการทำงาน ก็สามารถโอนไปใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

"แรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน หรือคิดว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากการทำงานควรไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน เพราะให้สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่ากองทุนประกันสังคม เช่น กรณีเจ็บป่วยหากใช้สิทธิของกองทุนเงินทดแทน แรงงานสามารถไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล แต่ถ้าเป็นสิทธิของกองทุนประกันสังคม จะใช้สิทธิได้เฉพาะสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาลที่แรงงานมีบัตรรับรองสิทธิอยู่ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงสามารถใช้สิทธิได้ทุกโรงพยาบาล หรือกรณีหยุดงานเพราะเจ็บป่วย ก็จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 60 ของเงินเดือน ขณะที่กองทุนประกันสังคมให้เงินชดเชย ร้อยละ 50 ของเงินเดือน ทั้งนี้ หากแรงงานมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล เช่น รอผลสรุปการสืบสวนโรคไม่ไหว ต้องรีบเข้ารับการรักษาเพื่อไม่ให้อาการป่วยลุกลาม เมื่อแรงงานแจ้งเหตุจำเป็นต่อ สปส.และได้มีการสืบสวนโรคแล้วพบว่า ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน แรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนย้อนหลัง" รองเลขาธิการ สปส.กล่าว

นายอารักษ์กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบว่าโรคของแรงงานเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานหรือไม่นั้น ขณะนี้ สปส.ได้ประสานไปยังสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ให้รีบแจ้งข้อมูลมายัง สปส.หากมีแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสืบสวนโรค นอกจากนี้ สปส. ตั้งเป้าหมายจะขยายโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 80 แห่ง โดยในปี 2556 จะขยายให้มีคลินิกโรคจากการทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่มา: นสพ.มติชน วันที่ 15 ตุลาคม 2555