'เผดิมชัย'เร่งรัดสปส.ดึง ต่างด้าวเข้าประกันสังคม

Thu, 2012-10-18 11:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วกว่า 1,300,000 คน ในจำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้ว 217,972 คน เหลืออีกกว่า 1,100,000 คน ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม ดังนั้น จะมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมการจัดหางาน (กกจ.) ร่วมมือกันเร่งผลักดันให้แรงงานต่างด้าวซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยจะให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกับการรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 ทั้งนี้ เมื่อ กกจ.ออกใบอนุญาตการทำงานในไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวแล้ว ให้ กกจ.เร่งส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยัง สปส.เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานในไทยและผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยเร็วที่สุด

"ในวันที่ 19 ตุลาคม จะนัดหารือกับ นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส. เกี่ยวกับทิศทางการทำงานของ สปส.ในปีงบประมาณ 2556 เช่น การรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่จำนวน 1,200,000 คน ก็จะขยายมากขึ้น รวมทั้งกรณีแรงงานต่างด้าวซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วก็จะสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเช่นกัน โดยจะต้องขอความร่วมมือจากนายจ้างของแรงงานต่างด้าวด้วย นอกจากนี้ กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและนายจ้างไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ลูกจ้างต่างด้าว ทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงานนั้น ก็จะหารือกับผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ว่ากรณีนี้มีปัญหามากน้อยอย่างไรเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป" นายเผดิมชัยกล่าว

--มติชน ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--