ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ร่วมกับองค์กรนานาชาติมาลาเรียอาร์บีเอ็ม (Roll Back Malaria Partnership : RBM) โดยมี ดร.ฟาตูมาทา นาโฟ-ทราโอเร ผู้อำนวยการใหญ่อาร์บีเอ็มและคณะผู้บริหารระดับสูงประเทศเมียนมาร์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ผู้บริหารและนักวิชาการจาก สธ.ไทย ร่วมประชุมรวม 160 คน

นพ.ชาญวิทย์กล่าวว่า ผลการป้องกันควบคุมมาลาเรียของไทยตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาได้ผลดี ลดจำนวนผู้ป่วยจากปี 2541 ลง จาก 125,000 ราย เหลือ 34,002 ราย ในปี 2554 ปัญหาสำคัญขณะนี้ก็คือ การดื้อยาของเชื้อมาลาเรียตามแนวชายแดนพบมากที่สุดที่แนวชายแดนด้านเมียนมาร์ สาเหตุเกิดจากกินยาไม่ครบตามสูตร ทำให้อัตราการหายขาดลดต่ำลง จากเดิมเคยได้ 100% จะเหลือ 80-90 % ขณะนี้ สธ.ได้ปรับสูตรยารักษาโรคมาลาเรียเป็นสูตรผสมมีประจำหน่วยมาลาเรียทุกแห่งทั่วประเทศ ใช้เวลารักษาสั้นลงเหลือเพียง 3 วัน จากเดิมเคยกิน 14 วัน

--มติชน ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--