เร่งดันต่างด้าว1.1ล้านคนเข้าสปส.

Tue, 2012-11-06 11:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งมีอยู่ 1.1 ล้านคนว่า สปส. ได้ประสานไปยังกรมการจัดหางาน (กกจ.) ให้ส่งข้อมูลรายชื่อนายจ้าง สถานประกอบการ และจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วของสถานประกอบการแต่ละแห่งมายัง สปส. และแจ้งไปยังสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดให้ตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการและไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมจำนวนเท่าไรและอยู่ในสถานประกอบการใดบ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นเข้าระบบประกันสังคมต่อไป ทั้งนี้สาเหตุที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะนายจ้างส่วนใหญ่ไม่อยากเสียเงินจึงหลบเลี่ยงไม่ยอมนำลูกจ้างเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 96 พ.ร.บ.ประกันสังคมซึ่งกำหนดไว้ว่าหลังแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้ใบอนุญาตทำงานนายจ้างต้องนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใน 30 วัน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดี กกจ. กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รมว.แรงงาน สั่งการให้ กกจ. เร่งประมวลผลข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพื่อส่งต่อไปยัง สปส. โดยจะดำเนินการระบบออนไลน์ขณะนี้ กกจ. กำลังเตรียมการนี้และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน พ.ย. นี้

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--