แรงงานนอกระบบสมัครประกันสังคมยอดพุ่งกว่า1.2ล.

Thu, 2012-11-08 15:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สปส.ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าประกันสังคม หวังดูแลคุณภาพชีวิตครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม โวผู้ประกันตน ม.40 ทะลุเป้าแล้วกว่า 1.2 ล้านคน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 สปส.จะจัดงานประกันสุขกับประกันสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ศิลปิน คนขับรถแท็กซี่ ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นต้น มาสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 ตามนโยบายของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน ที่ต้องการให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีหลักประกันทางสังคมเท่าเทียมกับลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระมาสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมแล้ว 1,242,433 คนแล้ว
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ) หรือผู้ประกันตนสมัครใจมาตรา 39 โดยมีสิทธิประโยชน์ให้เลือกใน 2 ทาง คือ จ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐบาลช่วยจ่ายสมทบ 30 บาท ประชาชนจ่ายสมทบ 70 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อพิการ เงินค่าทำศพ และจ่ายเดือนละ 150 บาท รัฐบาลช่วยจ่ายสมทบ 50 บาท ประชาชนจ่ายสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี เพิ่มในส่วนของเงินออมกรณีชราภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาไปสมัครภายในงานได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.ที่สำนักงานประกันสังคม จ. นนทบุรี

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555