รพ.แพทย์รวมตัวของบเพิ่ม

Mon, 2012-11-12 11:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

โรงพยาบาลแพทย์ผนึกกำลังทำตัวเลขค่าใช้จ่าย เพื่อของบอุดหนุนเพิ่ม

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลระดับตติยภูมิหลายแห่ง อยู่ระหว่างจัดทำตัวเลขต้นทุนและค่าใช้จ่ายเชิงประจักษ์ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการของบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

นพ.รัชตะ กล่าวว่า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิอย่างโรงเรียนแพทย์ มักจะประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจากต้องรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด แต่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจาก สปสช.และ สปส.กลับไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเมื่อโรงพยาบาลตติยภูมิทำเรื่องของบอุดหนุนเพิ่มเติม กลับถูกกองทุนขอเรียกดูตัวเลขอย่างละเอียด ซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่มีให้เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำตัวเลขเหล่านี้

"พอเราขอเพิ่ม เขาก็ให้เราเอาตัวเลขมาดู พอถึงขั้นตอนนี้ก็หยุดไปทุกครั้ง" นพ.รัชตะ กล่าว

นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขต้องเร่งแก้ไข คือการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555