ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เผยผลวิจัยพยาบาลทั่วประเทศเกือบครึ่งคิดลาออก เพราะทำงานหนัก-เงินเดือนน้อย-ด้อยการยอมรับ

ศ.ศิริพร จิรวัฒน์กุล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติWomen's Health 2012 : Partnering for a Brighter Global Feture เมื่อวันที่15 พ.ย. ว่า ผลการสำรวจพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 3,000 กว่าคนพบว่าพยาบาล 2 ใน 3 ประเมินว่าตัวเองมีความสุขในระดับต่ำกว่าบุคคลทั่วไป และ 49.6% เคยคิดออกจากวิชาชีพการพยาบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐทำงานหนักมากกว่า 83% เฉลี่ย 16 ชม./วัน จากเวลาทำงานปกติซึ่งอยู่ที่ 35-36 ชม./สัปดาห์ นอกจากนี้ ปริมาณงานที่ทำกว่า 45% ไม่ใช่งานเกี่ยวกับการพยาบาล ขณะที่ค่าตอบแทนน้อยเพราะพยาบาลบางกลุ่มไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการโอกาสในการก้าวหน้าน้อย แม้จะได้บรรจุเป็นข้าราชการก็จะตันที่ ซี 7 เท่านั้น

ขณะที่สถานการณ์ของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 68% คิดว่าตัวเองมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ต้องทำโอทีงานหนักกว่าที่คาด ความคาดหวังของคนไข้สูง บางครั้งทำงานจนไม่มีเวลารับประทานอาหาร และบทบาทแทบจะมีสถานะเหมือนเป็นคนใช้ของหมอ ทำให้มีความคิดจะออกจากวิชาชีพ

ทั้งนี้ พบว่าพยาบาลในภาคตะวันออกคิดลาออกมากที่สุดถึง 62.5% รองลงมาคือพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน 55%พยาบาลภาคกลาง 49.4% พยาบาลภาคเหนือ 47.2% พยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46.9% และพยาบาลภาคใต้46.8%

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555