มะกันฝันไกลถึงยุคไร้เอดส์ อีก3ปีเด็กเกิดใหม่ไม่ติดเชื้อ

Sat, 2012-12-01 09:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยพิมพ์เขียวอันทะเยอทะยานของสหรัฐอเมริกาในเรื่อง การบรรลุถึงความฝันของช่วงอายุคนที่ปราศจากโรคเอดส์ ที่ตั้งเป้าว่าจะไม่มีเด็กทารกที่เกิดมาโดยติดเชื้อเอชไอวีเลยภายในปี 2558

รายงานหนา 54 หน้าฉบับดังกล่าวระบุว่า "ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ ได้นำโลกนี้ไปสู่จุดสูงสุดของการต่อสู้กับโรคเอดส์" ขณะที่นาง คลินตันย้ำในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมว่า ความท้าทายยังคงอยู่จากการที่ประชาคมโลกเสาะแสวงหาจุดเปลี่ยนของการแพร่ระบาดที่จะนำไปสู่ช่วงอายุคนที่ปราศจากโรคเอดส์

ยาต้านรีโทรไวรัส ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการลดอัตราการติดต่อของเชื้อเอชไอวีจากหญิงมีครรภ์ไปสู่ลูกในท้องของเธอ หรือไปสู่เด็กทารกผ่านทางการให้น้ำนม เช่นเดียวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนายังมีผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ปีละราว 1,700,000 คนทุกปี แต่ในวิสัยทัศน์ของช่วงอายุคนที่ปราศจากเอดส์นั้น เด็กเกือบทุกคนจะต้องไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่กำเนิด และในการที่พวกเขาเติบโตขึ้น ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็ต้องลดลงด้วย แต่หากว่าเกิดติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมา พวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาเพื่อยับยั้งความรุนแรงของโรคได้แต่เนิ่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลก ลดลง 19 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และการเสียชีวิตจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับ โรคเอดส์ลดลง 26 เปอร์เซ็นต์ จากจุดสูงสุดเมื่อปี 2548 (เอเอฟพี)

--มติชน ฉบับวันที่ 1 ธ.ค. 2555--