ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีนี้ สปสช.ได้มีมติจัดสรรงบประมาณร้อยละ 11 หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท สำหรับดูแลสุขภาพคนไทยทุกคน โดยจะครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ซึ่ง สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับบริการส่งเสริมป้องกันโรคพื้นฐาน 20 รายการ โดยเน้นกลุ่มวัยสตรีและผู้สูงอายุ

เลขาฯ สปสช. กล่าวต่อว่า สำหรับการบริการส่งเสริมป้องกันโรคระดับพื้นที่ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับตำบล เพื่อดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งแต่ละที่มีความแตกต่างกัน ส่วนงบประมาณที่เหลือ ทาง สปสช.เขต และ สปสช.สาขาจังหวัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) จะร่วมกันเพื่อดำเนินการบริหารจัดการ โดยจะเน้นหนักตามนโยบายสุขภาพดีที่นี่ หรือ "Good Health Start Here" ของรัฐบาลต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555