10 ปีโอนสถานีอนามัยไม่คืบ

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กทม. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2545-2550 และแผรกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2555 พบว่าความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปยัง อปท. เฉพาะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่มีทั้งหมด 103 ภารกิจ  สามารถถ่ายโอนได้เพียง 69 ภารกิจ เมื่อสำรวจไปยังการถ่ายโอนสถานีอนามัยทั้งหมด 9,762 แห่งให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินการเอง พบว่ามี รอบแรก ปี 2551 มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยเพียง 28 แห่ง รอบสอง เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง รวมเป็น 34 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายโอนรวมทั้งิส้น 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของสถานีอนามัยทั้งหมด

ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า ปัญหาสำคัญคือ 1.การถ่ายโอนภารกิจยังไมมีความจริงจัง และมีปัญหาความต่องเนื่องเชิงนโยบายจากระดับชาติไปยังระดับกระทรวง 2.การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น 3.ความไม่พร้อมด้านบุคลากรของ อปท. ในกรณีภารกิจที่ต้องใช้ทักษะสูง นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการโอนย้ายโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่น้อยกว่าเดิม 4.วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสาธารณะในพื้นที่ และ 5.ความเพียงพอของงบประมาณของ อปท.เพื่อให้ได้มาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ

ดร.ศุภชัย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กำลังมีการเสนอสำหรับแผน 3 ซึ่งแนวคิดของการจัดทำแผนคือ 1.เน้นหลักการของการสร้างความรับผิดชอบ 2.มีการแบ่งภารกิจที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางและ อปท. ซึ่งจะนำมาสู่การร่วมรับต้นทุนที่ชัดเจน 3.ใช้แนวคิดประสิทธิภาพและเสมอภาค 4.ต้องมีการสื่อสารเพิ่มสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน 5.มีการกำหนดภารกิจระหว่างท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข 6.การทำตามศักยภาพของท้องถิ่นด้วยการมีรูปแบบที่หลากหลาย 7.ต้องมีการประเมินความพร้อมธรรมาภิบาล 8.การสร้างการมีส่วนร่วม

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 15 มกราคม 2556

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 20 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 20 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน