ตบเท้ากดดันเลขาสปสช. หวั่นการเมืองแทรกแซง!

Fri, 2013-02-01 14:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้าพบ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาสปสช. หวั่นการเมืองแทรกแซงการเลือกรองเลขาธิการ เกรงทุจริตเชิงนโยบายเอื้อพวกพ้อง ด้านเลขาธิการยันที่ผลคัดเลือกช้าเพราะต้องให้ กกต.ตรวจคุณสมบัติ

วันที่ 31 มกราคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 30 คน นำโดย น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เดินทางเข้าพบ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. เพื่อขอทราบแนวทางในการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการเพิ่ม 2 ตำแหน่ง ซึ่งกลุ่มคนรักหลักประกันเกรงว่า จะมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการคัดเลือก

นพ.วินัยกล่าวว่า การคัดเลือกรองเลขาธิการล่าช้าเนื่องจากตามกฎหมายแล้ว หนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นรองเลขาธิการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดว่า มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่ ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า จะคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อใด ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของ กกต.ที่จะส่งกลับมายัง สปสช. อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นกระบวนการภายในของ สปสช. ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุน สปสช.

ผู้สื่อข่าวถามว่า จริงหรือไม่ที่ว่ามีผู้อำนวยการเขต สปสช. ลงชื่อหนังสือลาออกล่วงหน้า หากพบว่า การเลือกตั้งดังกล่าวมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซง นพ.วินัยกล่าวว่า  ยังไม่เห็นจดหมายดังกล่าว และยังไม่มีใครส่งหนังสือมาถึงแต่อย่างใด ทั้งนี้ คงไม่มีใครอยากเห็นภาพเช่นนี้เกิดขึ้น แต่หากมีก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยถือเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในการเลือกตำแหน่งดังกล่าว แต่ขอให้เชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นมีกติกา ระบบตรวจสอบในการดำเนินการอยู่

"ตามกฎหมายการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการเป็นบทบาทหน้าที่ของ สปสช. แต่ในการคัดเลือกครั้งนี้ ทำในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีคนภายในพิจารณาตัดสิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาสมัครได้ ซึ่งในหลายตำแหน่งก็เปิดรับคนภายนอก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนในถึงจะทำงานได้ เพราะการบริหารเป็นเรื่องที่ต้องดูความสามารถเป็นหลัก ซึ่งผมเข้าในดีว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้จะต้องดูความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำหน้าที่ด้วย" นพ.วินัยกล่าว

น.ส.สุภัทรากล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้อยากให้ นพ.วินัยยึดหลักการที่เคยใช้ในการบริหารระบบหลักประกัน ไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซง แต่จากการที่มีการตรวจสอบประวัติผู้สมัครบางรายพบว่า มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมือง ซึ่งไม่มั่นใจว่า บุคคลเหล่านั้นจะเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพมากน้อยเพียงใด อาจทำให้เกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเกิดขึ้นได้

--มติชน ฉบับวันที่ 2 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--