'เครือข่ายผู้เสียหาย'หนุนเพิ่มเงินช่วยเหลือแพทย์

Wed, 2013-02-06 10:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 18(4) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ถือเป็นข่าวดีที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ความสำคัญกับชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์เทียบเท่ากับชีวิตของคนไข้บัตรทองอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เงินชดเชยความเสียหายและไม่สามารถเยียวยาความเสียหายในระยะยาวได้ อีกทั้งไม่ได้ครอบคลุมคนไข้และแพทย์ในสิทธิอื่น เช่น ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือจ่าย เงินเองในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน

นางปรียนันท์ กล่าวอีกว่า หากรัฐมนตรี สธ.สามารถช่วยผลักดันให้มีการชดเชยความเสียหายให้กับคนไข้ที่เดือดร้อนทุกสิทธิด้วยการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... จะถือเป็นข่าวดียิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นวาระค้างพิจารณาอยู่ในสภา ทั้งที่เป็นกฎหมายที่ประชาชนเรียกร้องมานานนับ สิบปีแล้ว เพื่อให้มีการชดเชยความเสียหายให้กับคนไข้ทุกสิทธิ แต่มีปัญหาติดขัดคือทางสภารอร่าง พ.ร.บ.ฉบับของ สธ. ซึ่งจะถือเป็นร่างหลักของรัฐบาล ส่งเข้าประกบร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ ของคนไข้และแพทย์

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556