นายกแพทยสภาดันเด็ก12ปีตรวจเอดส์

Mon, 2013-02-11 15:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาให้สัมภาษณ์ถึงงานที่จะผลักดันภายหลังได้รับเลือกจากคณะกรรมการแพทยสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภาว่า อยากแก้ไขสิทธิผู้ป่วยซึ่งได้ให้สภาวิชาชีพต่าง ๆ ช่วยกันร่าง ทั้งสภาพยาบาล ทันตแพทย์โดยตอนนี้ร่างเสร็จแล้วเป็นประกาศแพทยสภาเรื่องสิทธิผู้ป่วยเนื่องจากตอนนี้มีข้อมูลใหม่ ๆ ระหว่างประเทศทำไว้ จึงอยากปรับให้เป็นสากลรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ป่วยด้วยเพราะบางทีผู้ป่วยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง ก็จะออกประกาศตรงนี้ นอกจากนี้อยากผลักดันเรื่องการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีเพราะที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถตรวจได้เพราะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ในขณะที่ในสหรัฐอายุ 12 ปีก็ตรวจได้แล้วทำให้เด็กเสียโอกาสก็จะแก้ไขให้เด็กอายุเกิน 12 ปีขึ้นไปถ้าคิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอยากตรวจเลือดก็ไม่ต้องรายงานหรือได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ โดยก่อนตรวจต้องมีการอธิบายพูดคุยให้เด็กเข้าใจรายละเอียดว่าถ้าบวกแล้วต้องทำอย่างไร ตรงนี้เป็นผลประโยชน์ของเด็กและเป็นความลับของเด็กด้วย "เวลานี้มีปัญหามากว่าเด็กวัยรุ่นจะไปตรวจร่างกายทำไม่ได้ ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมทำให้เสียโอกาสในการรักษาตอนนี้ร่างเสร็จแล้วต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาให้ความเห็นชอบโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะได้ทำประชาพิจารณ์ไปแล้วให้กฤษฎีกาผู้พิพากษาดูแล้ว" ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556