ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม รศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ว่าในส่วนของเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ชัดเจนว่าเมื่อเปิดเสรีการค้าจะทำให้มีการนำเข้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไทยเปิดเสรีกับออสเตรเลียเพียง 1 เดือน พบว่ามีการนำเข้าสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผลการศึกษาเมื่อปี 2554-2555 ยืนยันตรงกันว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไทย

"จึงขอให้รัฐบาลดึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาเอฟทีเอกับประเทศใหม่ๆ ส่วนประเทศเก่าๆ ที่ไทยได้ทำเอฟทีเอไปแล้วนั้น ขอให้มีการทบทวน เพราะเรื่องนี้มีผลต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากการทำเอฟทีเอนี้จะถือเป็นข้อผูกพันสัญญาเป็นกลุ่มประเทศด้วย ขณะนี้มีเพียงบรูไนประเทศเดียวที่มีข้อสงวนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉะนั้น ประเทศอาเซียนต้องทบทวนเรื่องตั้งข้อสงวนกันให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน" รศ.ฉัตรสุมนกล่าว

--มติชน ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง