ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดย "จ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน" ที่ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีการทักท้วงจากผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ถึงความเป็นธรรมของการค่าตอบแทนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

ในอดีตด้วยปัญหาความห่างไกลของพื้นที่ ความทุรกันดาร ช่องว่างค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับแพทย์ที่ทำงานในเมือง ทำให้แพทย์หลังจากทำงานใช้ทุนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะขอย้ายหรือลาออก ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแพทย์โรงพยาบาลชุมชนตามมา ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับค่าเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อดึงให้บุคลากรเหล่านี้ยังคงทำงานในพื้นที่เพื่อดูแลรักษาชาวบ้านต่อไป

แต่เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง  โดยเฉพาะกรณีร่อนพิบูลย์ประกอบกับความไม่พร้อมของโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และทักษะการรักษาที่ส่วนใหญ่เป็นแพทย์จบใหม่ ดังนั้นในการผ่าตัดเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง จึงเลือกที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่แทน เป็นเหตุให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ต้องแบกภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่ค่าตอบแทนที่ได้รับกลับสวนทาง ไม่เป็นธรรม จึงเป็นที่มา ของการปรับค่าตอบแทนครั้งนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกลุ่มแพทย์ชนบทและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ได้รวมตัวเดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุขพร้อมแต่งชุดดำ เพื่อทักท้วงการปรับค่าตอบแทนฉบับใหม่นี้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ปัญหาการลาออกของแพทย์และบุคลากรที่ทำงานที่พื้นที่ชนบทกลับมาอีกครั้ง เพราะเป็นการทำลายขวัญกำลังใจผู้ที่ทำงาน โดยเชื่อว่าจะมีจำนวนมากไหลไปทำงานยังโรงพยาบาลเอกชนที่กำลังขยายตัวตามนโยบายเมดิคัลฮับ และจะกระทบต่อผู้ป่วยในที่สุด พร้อมประกาศจะเคลื่อนไหวคัดค้านต่อเนื่อง โดยจะชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหากมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 มีนาคม นี้ และจะ ขอให้ปลด นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว

ล่าสุด เมื่อวานนี้ทางกลุ่มแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอีกราว 4,000 คน ได้รวมตัวเดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้เดินหน้าการจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ เพราะมองว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในระบบทั้งหมด โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไป มองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องซึ่งส่งผลดีต่อบุคลากรในระบบทั้งหมด รวมถึงยังประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข

จากนี้...คงต้องติดตามดูว่า หลังจาก ครม.เห็นชอบค่าตอบแทนฉบับใหม่นี้แล้ว จะกลายเป็นปมปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับบุคลากรในระบบมากขึ้นหรือช่วยแก้ปัญหา ช่องว่างค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกันแน่...

ผู้เขียน : ดวงกมล สจิรวัฒนากุล email : lonk_dk@hotmail.com

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 26 มีนาคม 2556