ปลัดสธ.ยันปฏิรูปสาธารณสุข3ส่วน

Thu, 2013-03-28 13:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเรียกประชุมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อชี้แจงถึงทิศทางการปฏิรูป สธ. ทั้งการบริหารและการบริการให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ สธ. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับแผนดังกล่าวจะแบ่งการทำงานตามบทบาท 3 ส่วน คือ 1.ผู้ควบคุมกำหนดมาตรฐานต่างๆ (Regulator) 2.ผู้ซื้อบริการ (Purchaser) และ 3.ผู้จัดบริการ (Provider)

"จะมีการตั้งในส่วนของผู้กำหนดทิศทางงานด้านสุขภาพของประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนานโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority: NHA) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เป็นกรรมการ เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล โดยการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ได้เพิ่งดำเนินการ แต่มีการหารือกันมานาน เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจนขึ้น" นพ.ณรงค์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 มีนาคม 2556