'พีฟอร์พี'มีผลตั้งแต่1เม.ย. ให้รพ.มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้

Sun, 2013-04-07 16:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับวิธีจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบผสมผสาน ระหว่างการจ่ายด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ และการจ่ายตามแบบภาระงาน (P4P: Pay for Performance) ว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ได้ลงนามประกาศใช้ค่าตอบแทนตามภาระงาน ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จากนี้จะส่งประกาศและคู่มือการใช้พีฟอร์พีไปยังโรงพยาบาล (รพ.) ชุมชนทุกแห่ง หาก รพ.ใดเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้อุทธรณ์พร้อมเหตุผล ภายในวันที่ 19 เมษายนนี้

ด้าน น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า การตัดสินใจของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลายเรื่องดูรีบร้อน รวบรัด เร่งทำ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศชัดว่า การใช้พีฟอร์พีเพียงมาตรการเดียว เป็นผลเสียมากกว่าผลดี และว่าในต่างประเทศ การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ใช้วิธีการกำหนดเพดานค่าตอบแทน และจำนวนโรงพยาบาลเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสมองไหล แต่นโยบายรัฐบาลชุดนี้กลับสนับสนุนการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน ให้มีการนำเรื่องสุขภาพมาซื้อขายในตลาดหุ้นได้ และส่งเสริมนโยบายเมดิคัล ฮับ ให้เป็นโครงการที่นำรายได้เข้าประเทศ

--มติชน ฉบับวันที่ 7 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--