สปสช.รักษามะเร็งมาตรฐานเดียว

Tue, 2013-04-09 10:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการการจัดการการบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวทั้งระบบ นางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมซึ่งรับผิดชอบผู้ประกัน 10 ล้านคน มีแนวทางและเห็นด้วยกับแนวทางบูรณาการมะเร็งมาตรฐานเดียว 3 กองทุน ขณะที่ นพ.สนธยา พรึงลำภู กรรมการแพทย์ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ข้อมูลของ สปส. พบว่าผู้ป่วยมะเร็งสิทธิประกันสังคมมีประมาณ 300 คนต่อประชากรแสนราย มีค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งสูงขึ้น โดยพบว่ามีราคาเรียกเก็บจาก รพ.เพิ่มสูงขึ้นจาก 1,200 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 1,700 ในปี 2554 เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 50,000 บาท เมื่อบูรณาการเรื่องมะเร็ง สปส.เห็นด้วยที่จะใช้แนวทางการการรักษาหรือโปรโตคอลเดียวกับ สปสช. ซึ่งโปรโตคอลที่ สปสช.เพิ่มเติม สปส.ก็จะเสนอให้นำมาใช้กับผู้ประกันตนด้วย และต่อไป กรณีการจ่ายชดเชยก็อาจจะปรับเป็นแนวทางเดียวกัน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-7 ต่อปี ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ ปี 55 ประมาณ 2.5 ล้านคน ซึ่งมะเร็งที่พบมากที่สุดในทุกสิทธิได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่สิทธิการรักษาของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการไม่เหมือนกัน ดังนั้นนโยบายรัฐบาลจึงมีแนวทาง บูรณาการมะเร็งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกองทุนสุขภาพ โดยได้เห็นชอบในหลักการที่จะบูรณาการระบบบริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ 2. การส่งเสริมป้องกัน 3. การคัดกรองโรคมะเร็ง 4. การจ่ายชดเชยค่าบริการ 5. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 6. การทำฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดประชุมเพื่อทำข้อสรุปให้ชัดเจนและนำเสนอให้รัฐบาลรับทราบต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 เมษายน 2556