หมอมงคลจวกแนวคิดสธ.คุมเงินสปสช.ปล้นสิทธิประชาชน ถามเลขาธิการสปสช.กำลังตายทั้งที่ยังหายใจอยู่หรือไม่

Sun, 2013-04-21 16:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

หมอมงคลโพสต์เฟซบุ๊คจวกแนวคิดหมอประดิษฐคุมเงินสปสช.ให้สธ.กระจายงบให้รพ.ทั่วประเทศ ดึงผู้ตรวจราชการฯ 12 เขตบริการสุขภาพกำกับดูแลนั้น ขัดเจตนารมณ์กม.หลักประกันสุขภาพชัดเจน ชี้ประชาชน47 ล้านคนกำลังถูกปล้นสิทธิการรับบริการสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ ถามเลขาธิการสปสช.กำลังตายทั้งที่ยังหายใจอยู่หรือไม่

สืบเนื่องจากกรณีที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) มีแนวคิดที่จะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กับสธ. เพื่อพิจารณาการกระจายงบประมาณไปยังโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายขัดต่อเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ขณะที่นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช.ระบุว่าไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใดนั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องกล่าวทางหน้าเฟซบุ๊ค[1]ของตน โดยระบุว่า “หากศึกษากฎหมายหลักประกันสุขภาพให้ถ่องแท้ เจตนารมณ์ที่ชัดเจนคือต้องการแยกผู้ซื้อบริการ กับผู้ให้บริการออกจากกัน ทั้งนี้เพื่อประกันไม่ให้มีการเบียดบังงบประมาณค่าบริการไปใช้อย่างอื่น แต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะเอาเงินก้อนนี้ไปแบ่งปันให้เขต 12 เขต เพื่อไปจัดสรรให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งในเขต เป็นการถอยหลังเข้าคลองกลับไปก่อนที่จะมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ก่อนที่จะมีสปสช. การที่เลขาธิการสปสช. ให้ข่าวอย่างชัดเจนว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่การยกงบประมาณไปให้ เขตจัดสรร รวมเงินไว้ที่ผู้ให้บริการฝ่ายเดียว ผิดหลักของ Purchasing - Provider Split (การแยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน) อย่างชัดเจน ท่านเลขาธิการสปสช.กำลังตายทั้งๆที่ยังหายใจอยู่หรือเปล่า ประชาชน 47 ล้านคนกำลังถูกปล้นสิทธิการรับบริการสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ จะยังนิ่งเฉย สุขสบายดีอยู่หรือ”

 

[1] https://www.facebook.com/mongkol.nasongkhla