สธ.สั่งระงับการซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดชี้ยังไม่ถึงขั้นทุจริต

Tue, 2013-04-23 19:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ (23 เม.ย.56) ได้มีคำสั่งให้ชะลอการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ที่ได้ทำเรื่องของบไว้ตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 153 ล้านบาท ซึ่ง สบส.ได้สั่งให้สาธารณสุขจังหวัดทำการจัดซื้อในปี 2556 โดยไม่ผ่านส่วนกลาง แต่ทางสาธารณสุขจังหวัดมีข้อสงสัยประเด็นรายละเอียดคำสั่ง ว่าจะขัดต่อระเบียบการจัดซื้อ กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ จึงได้ขอให้ชะลอไปก่อน ส่วนบางจังหวัดที่จัดซื้อไปแล้ว จะต้องหารือและดูรายละเอียดเป็นรายจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ยืนยันการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ยังไม่ใช่การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่มีคนบางกลุ่มตั้งข้อสงสัย เป็นเพียงความไม่ชัดเจนในรายละเอียดคำสั่ง และย้ำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างที่มีผู้พยายามเชื่อมโยง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์