สบส.ยันไม่พบผิดปกติซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล

Tue, 2013-04-30 10:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า เกิดความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 81,685 เครื่อง ที่แจกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าเกิดทุจริตแต่อย่างใด และการจัดซื้อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยอิงระเบียบการจัดซื้อจัดหาพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวว่า เครื่องตรวจน้ำตาลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน สามารถตรวจจากการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วได้ ส่วนการจัดซื้อระหว่างการซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแถมแถบตรวจ หรือจัดซื้อแถบตรวจแถมเครื่องตรวจน้ำตาลรูปแบบใดดีกว่าได้มีราคามาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ 1,000-4,000 บาทต่อเครื่อง ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของผู้ผลิต ขณะเดียวกันการจะซื้อแถบตรวจหรือซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลแบบไหนจะดีกว่า ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาเครื่องอยู่ที่การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมีข้อมูลว่าการจัดซื้อเครื่องที่เป็นมาตรฐานและใช้กันโดยทั่วไป ราคา 1,000-5,000 บาท หากซื้อแถบตรวจราคา 8-17 บาทต่อชิ้น แล้วแต่ชนิดและคุณภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 30 เมษายน 2556