ยื่นสว.ถอดถอนประดิษฐสหภาพฯชี้มุ่งทำลายองค์การเภสัช

Fri, 2013-05-03 10:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ภาคประชาชน ยื่นเรื่องสว. จี้ถอดถอน นพ.ประดิษฐ ฐานกลั่นแกล้งองค์การเภสัช

นายสมชาย ขำน้อย ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อน.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ให้ดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อถอดถอนนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข(สธ.) ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 326 328 และ157

ทั้งนี้ เนื่องจากนพ.ประดิษฐได้มอบหมายให้เลขานุการนำกรณีพบการปนเปื้อนในวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอลไปแจ้งต่อสื่อมวลชนในลักษณะให้เข้าใจว่าอภ.ทุจริต ทั้งที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานของรัฐสร้างความเสียหาย จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งกรณีนี้ถือว่า นพ.ประดิษฐ ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน

ขณะที่ น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา จากชมรมกลุ่มรักประกันสุขภาพ ยื่นคำร้องถอดถอนนพ.ประดิษฐ เช่นกัน โดยเนื้อหาสรุป ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการทำงานของ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการ อภ. และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอร์ด อภ. ได้มีส่วนสำคัญในการจัดซื้อยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากเดิมที่ต้องจ่ายทั้งหมด 6,617 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 4,080 ล้านบาท เพื่อนำจำนวนส่วนต่างที่ลดลงไปจัดหายากำพร้าที่ธุรกิจเอกชนไม่ยอมผลิต เพราะเป็นยาที่ไม่ทำกำไรแต่มีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติตามการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ช่วยให้ผู้ป่วยหลายแสนคนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ จะเห็นได้ว่าการทำงานส่วนหนึ่งของ อภ.ย่อมขัดต่อผลประโยชน์ของธุรกิจยาเอกชน โดยเฉพาะบริษัทยาข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ นพ.วิทิต และ นพ.วิชัย ถูกตรวจสอบ

น.ส.รสนา กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ที่มี พล.อ.อ.วีรวิทคงศักดิ์ สว.สรรหา เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามคำเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่ คาดว่าน่าจะประชุมในวันที่ 16 พ.ค.นี้ พร้อมกับเชิญตัวแทนจากอภ.และ สธ.มาชี้แจง

นพ.วิทิต กล่าวว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวน เนื่องจากดีเอสไอได้ประสานให้เข้าชี้แจงในวันที่ 7 พ.ค.นี้ แต่กลับรีบสอบสวนและยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 1 พ.ค.

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ไม่ได้ดิสเครดิตใคร แต่ อภ.เป็นหน่วยงานที่ผลิตยาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตคน หากมีข้อสงสัยแล้วไม่ทำให้ชัดเจน ถามว่าประชาชนจะกล้าใช้ยาหรือไม่

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556