ถกหาทางออก'โอเซลทามิเวียร์'7พ.ค.

Sun, 2013-05-05 09:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวกรณีการสำรองวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ ซึ่งใช้ในการผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่ซื้อมาตั้งแต่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า กรณีนี้รวมถึงกรณียาโรคหัวใจ คงต้องให้นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แทนที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเอง มิฉะนั้นอาจถูกร้องเรียนอีกว่าไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งทาง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนคงจะส่งเรื่องไปให้ อภ. พิจารณาต่อไป

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า  อย. เข้าไปตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ที่ยังเหลืออยู่ว่ามีอายุถึงเมื่อไหร่ ระบุวันที่ต้องตรวจสอบใหม่ (รีเทสต์ เดท) เมื่อไหร่ ซึ่งปกติจะมีระบุเอาไว้ที่ถังวัตถุดิบ ถ้าตรวจวิเคราะห์แล้วดีสามารถนำมาใช้ได้ ถ้าไม่ดีก็ต้องเลิกใช้ อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารที่ 7 พ.ค. นี้ จะพูดคุยกับกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ โดยคงจะสอบถามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ถ้าทางหน่วยงานของ อภ. เคยตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบแล้ว ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องตรวจซ้ำหรือไม่ เท่าที่พูดคุยกันเบื้องต้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจจะต้องตรวจซ้ำ

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--