ปั้นพยาบาลชุมชนลดผู้ป่วย

Fri, 2013-05-10 07:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ในหัวข้อมิติใหม่สมรรถนะพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ว่า สธ.เน้นให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย เพราะขณะนี้พบคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถึง 13 ล้านคน ทั้งนี้ ได้กำหนดบทบาทให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานเชิงรุกป้องกันโรค และลดจำนวนผู้ป่วยทุกโรค ส่วนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ให้มีหน่วยสร้างสุขภาพในชุมชน โดยให้พยาบาลเป็นหลัก

"ต่อไปจะมีทั้งพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และมีพยาบาลชุมชนทำหน้าที่ดูแลและสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย และเป็นผู้เติมเต็มระบบบริการในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก รวมทั้งเยาวชน เป็นเสมือนพี่เลี้ยงของชุมชน สามารถเชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนได้ ขณะนี้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นพยาบาลชุมชนแล้ว 700 คน และเข้าไปให้การดูแลประชาชนในชุมชุนต่างๆ ทั่วประเทศ 153 พื้นที่ ซึ่งพบว่าได้ผลดี หากสามารถทำได้ทุกชุมชนจะลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ได้อีกมาก" นพ.ประดิษฐกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10 พฤษภาคม 2556