หมอชนบทรอ'ดีเอสไอ'เรียก ให้ข้อมูลเพิ่มเครื่องตรวจเลือด

Mon, 2013-05-13 20:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า คาดว่าในวันที่ 16 พฤษภาคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะเรียกให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงกรณีที่ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพา ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 81,685 เครื่อง เพื่อแจกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ วงเงิน 147,033,000 บาท เพราะ สธ.รีบร้อนจัดซื้อขณะที่ยังไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับให้ อสม.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการเจาะเลือดจากปลายนิ้วได้ เป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่สั่งการจัดซื้อก่อนมีกฎหมายรองรับ

"การเจาะเลือดไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้ ต้องผ่านการอบรมเพื่อเจาะเลือดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย แต่โครงการดังกล่าวส่อเจตนาความไม่ชอบมาพากล หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ยังไม่ควรกระจายเงินให้แต่ละจังหวัดไปจัดซื้อจัดจ้าง แต่ควรรอให้กฎหมาย รวมทั้งอบรม อสม.ก่อน" นพ.เกรียงศักดิ์กล่าว

นพ.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการคัดค้านการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนเป็นการอิงแบบวิธีคิดตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P: Pay for Performance) จะเดินหน้าต่อเนื่อง ในสัปดาห์หน้าจะรวบรวมรายชื่อทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายผู้ป่วยกว่า 10,000 รายชื่อ เข้าร้องเรียนและอุทธรณ์ต่อ สธ. และฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อศาลปกครอง

--มติชน ฉบับวันที่ 14 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--