เครือข่ายผู้ป่วยฯร้องกฎหมายไม่คืบส่งหนังสือจี้ถามรมช.สธ.

Sun, 2013-05-19 11:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เปิดเผยถึงการเดินหน้าร่างพ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ว่า หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวซึ่งมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน โดยได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ไปจัดทำข้อสรุปในการจัดทำเนื้อหาสาระของกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเห็นชอบจากทุกฝ่าย โดยให้เวลา 2 เดือน เพื่อให้ทันต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏว่าจนบัดนี้ล่วงเลยมากว่า 1 เดือน ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และไม่มีการเรียกประชุมอีก เพราะความหวังเดียวคงเหลือเพียงการเสนอร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวแก่การประชุมสภาสมัยที่สองในช่วงเดือนธ.ค. 2556 แทน

"ยังหวังว่านพ.ชลน่าน ที่เคยรับปากเดินหน้าเรื่องนี้ จะทำตามที่เคยประกาศไว้ เพราะหากสุดท้ายไม่สามารถนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่สภาสมัยสุดท้าย ก็ไม่รู้จะออกมาในรูปแบบใดอีก เพราะจริงๆ แล้วเรื่องนี้มีการพูดมานาน และทั้งฝ่ายแพทย์และคนไข้ก็เสนอเรื่องเข้าสภามาก่อนหน้านี้ แต่สภาเห็นว่า สธ. ควรจัดทำร่างพ.ร.บ.ฯ ฉบับรัฐบาลเสนอด้วย จึงให้กลับมาทบทวนอีก แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ" นางปรียนันท์กล่าว

นางปรียนันท์กล่าวว่า การไม่มีกฎหมายเฉพาะทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้อง ทั้งแพทย์และคนไข้หวั่นวิตก เมื่อไม่นานมานี้ได้ไปรับฟังคำพิพากษากรณีญาติผู้เสียชีวิตฟ้องร้องดำเนินคดีร.พ.สังกัดกทม.แห่งหนึ่ง เนื่องจากบุตรสาวตายทั้งกลม ทางร.พ.ให้เหตุผลว่าครรภ์เป็นพิษ แต่เมื่อมีการชันสูตรพบว่า ฝ่ายมารดาเสียชีวิตเพราะตับแตก และเด็กเสียชีวิตเพราะความบกพร่องของรกเด็ก ที่ผ่านมาญาติไม่ได้ต้องการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์หรือร.พ. แต่กลับกันร.พ.กลับไม่ยอมหันหน้ามาพูดคุย จนนำไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งสุดท้ายศาลยกฟ้องด้วยเหตุผลว่าไม่มีการทำละเมิด

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--