ภาคประชาชนรณรงค์ร่วมลงชื่อ เรียกร้องยิ่งลักษณ์และครม.ยุติปลดนพ.วิทิต

Mon, 2013-05-20 16:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เครือข่ายภาคประชาชนและเอ็นจีโอ นำโดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดทำแคมเปญรณรงค์ ยุติการปลดหมอวิทิตจากตำแหน่ง ผอ.อภ. ทาง www.change.org  โดยเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียับยั้งการปลดนพ.วิทิต และไม่เห็นชอบกับบอร์ดอภ.ที่จะเสนอเรื่องการปลดนพ.วิทิตออกจากผอ.อภ.ให้ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนกว่า 200 รายชื่อแล้ว

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี: ยุติการปลดหมอวิทิต จากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชฯ

ร่วมช่วยกันออกเสียงให้ ครม.ยุติการปลดหมอวิทิต จากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชฯ

คุณหมอวิทิต อรรถเวชกุล ถูกปลดจากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม ไม่ใช่แค่...อีกหนึ่งเรื่องน้ำเน่าทางการเมือง แต่เป็นเกมส์ของกลุ่มธุรกิจยาข้ามชาติและการแพทย์พาณิชย์ เพื่อทำลายองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเป็นกำลังหลักในการ ผลิตยาชื่อสามัญราคาถูกคุณภาพดี โดยเฉพาะยาจำเป็นช่วยชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และยังเป็นกำลังหลักในการจัดหายาของประเทศเพื่อประกันความมั่นคงว่า ต้องมียาใช้ยามจำเป็นหรือยามภัยพิบัติ

คุณหมอวิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ ดังกรณีบุกเบิกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อมาอยู่องค์การเภสัชกรรมได้ทำให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบนผล ประโยชน์ของชาติ

คุณหมอวิทิตได้ทำงานร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่และสหภาพ องค์การเภสัชอย่างทุ่มเท มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย เช่น ทำให้ราคายาเป็นธรรมส่งผลให้ราคายาทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่าง ประเทศต้องลดราคาลง ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเข้าถึงยามากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลาสซีเมีย ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในช่วงมหาอุทกภัยมีบทบาทโดดเด่นในการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ทันที เช่น น้ำเกลือ วัคซีน น้ำยาล้างไต รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาที่ได้การรับรองระดับมาตรฐานองค์การ อนามัยโลก WHO GMP ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และการวิจัยวัคซีนทั้งชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็นของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก อีกทั้งยังทำหน้าที่จัดหาและสำรองยากำพร้าซึ่งเป็นยาที่มีการใช้ในจำนวนน้อย แต่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วย

ท่ามกลางความก้าวหน้าขององค์การ เภสัชกรรมที่มีคุณหมอวิฑิตเป็นผู้บริหารเช่นนี้ ได้สร้างผลสะเทือนต่อบริษัทยาข้ามชาติที่กำไรหดหายมหาศาล บริษัทวัคซีนที่ไม่ต้องการเห็นไทยพึ่งตัวเองได้ การแสวงหากำไรจากการจ่ายยาราคาแพงอย่างไม่สมเหตุสมผล และนักเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่หวังทำกำไรจากการแปรรูปองค์การเภสัชกรรม

แต่ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนักการเมืองและข้าราชการประจำระดับสูง ทำให้องค์การเภสัชกรรมและคุณหมอวิทิตเสื่อมเสียชื่อเสียง และทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพของยาชื่อสามัญอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 56 บอร์ดองค์การเภสัชกรรม ที่มีนพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เป็นประธานมีมติปลด  คุณหมอวิทิต ออกจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม, ไม่มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างโปร่งใสเป็นธรรม, ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง นอกจากนี้ บอร์ดพิจารณาวาระสำคัญเช่นนี้โดยที่ไม่มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการรายงานผลการสอบสวนทางวาจาเท่านั้น

ตามกฎหมาย บอร์ดจะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ เราเชื่ออย่างจริงใจว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการแสวงประโยชน์ครั้งนี้ จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยับยั้งการปลดหมอวิทิต โดยไม่เห็นชอบกับบอร์ด แล้วสั่งให้นำกลับไปสอบสวนอย่างโปร่งใส่ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิพื้นฐานและได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

 

เชิญร่วมลงชื่อ

https://www.change.org/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%AF