ลดอายุฉีด'หัด'เข็มแรกเป็น2ขวบครึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่าตามที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แจ้งแนวทางเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดสำหรับปี 2556 เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากอัตรา 41 ต่อประชากรแสนคน ให้เหลือไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2558 กองควบคุมโรคติดต่อจึงมีมาตรการในการดำเนินการเพื่อลดอัตราการป่วย ด้วยการเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 โดยขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุขบริการให้วัคซีนและทำประวัติเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบ ให้ได้รับวัคซีนจนครบตามกำหนด หากไม่สามารถตรวจสอบประวัติได้ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนใหม่ให้กับเด็ก รวมทั้งรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่เฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้ประสานอย่างใกล้ชิดและทันเวลา ประกอบกับ สธ.จะมีการปรับวัคซีนเข็มที่ 2 จากเดิมให้วัคซีนในเด็กชั้นประถมปีที่ 1 เป็นให้วัคซีนในช่วงอายุ 2.5 ปี ซึ่งยังอยู่ในช่วงการจัดหาวัคซีน ดำเนินการต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน