ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.นอกสถานที่ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ จากกรณีที่ครม.มีมติชอบกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามอัตรา เพื่อให้การเบิกจ่ายผสมผสานการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พี4พี) ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมาจากบุคลากรทุกวิชาชีพ ทำหน้าที่ 2 ประการคือ ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นปัญหา ไม่สอดคล้องแต่ละพื้นที่หรือระดับของหน่วยบริการให้ชัดเจน ซึ่งจะดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน เพื่อเตรียมพร้อมก่อน 2 เดือน ก่อนดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1 ต.ค.นี้ และระหว่างนี้ โรงพยาบาลที่ดำเนินมาแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา อาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากการทำพี4พี จะต้องได้รับการชดเชยตามมติครม. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำที่เกิดจากความไม่พร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล จนไม่สามารถทำได้ก็จะได้รับการชดเชย แต่ทั้งนี้การชดเชยจะไม่รวมถึงผู้ที่ไม่ทำ เพราะจะเป็นอันตรายด้านจริยธรรม

นายธีรัตถ์กล่าวว่า นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ย้ำในที่ประชุมครม.ว่าการดำเนินการตามระบบพี4พี จะไม่มีการแปรรูปองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่มีข้อกังวล ซึ่งที่ ประชุมครม.เห็นว่าระบบนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เป็นประโยชน์กับประชาชนและคงบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในชนบท ซึ่งมาตรการที่จำเป็นและน่าจะใช้ได้ผลที่สุดคือมาตรการทางการเงิน เพราะลดความเหลื่อมล้ำของบุคลากร จึงต้องมีกติกากลางมาทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--