'ลดความเสี่ยงถูกตัดเท้า'เปิดคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน

ในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนกว่า 2 ล้านคน และนับเป็น 1 ใน 5 อันดับของโรคที่คุกคามชีวิตและสุขภาพของคนไทยมากที่สุดโรคหนึ่ง ในแต่ละปีมีเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแผลเน่าติดเชื้อที่เท้า ทำให้รัฐต้องสูญเสียกำลังบุคลากรที่มีค่าและเสียค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยต้องถูกตัดเท้าสูงถึง 38,000 เท้า ด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือในการวิจัยของ 2 องค์กร คือ  โรงพยาบาลสิรินธร และ ของ 2 องค์กร คือ  โรงพยาบาลสิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ได้พัฒนาแผ่นรองเท้าด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อแผลกดทับที่เท้า ได้เป็นผลสำเร็จ  โดยมีการทำพิธีเปิดคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวานขึ้น ที่ รพ.สิรินทร เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเท้าจากอาการเบาหวาน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธรครบรอบ 11 ปี

นายแพทย์พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เปิดเผยว่า รพ. สิรินธร เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง เปิดดำเนินงาน มา 11 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง พระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีมากกว่า 607,828 ราย ใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Neuropathy) จะมีปัญหาแผลกดทับที่ฝ่าเท้าได้ง่าย และรักษายาก มักกลายเป็นแผลเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการกระจาย น้ำหนักที่ฝ่าเท้าไม่สม่ำเสมอ  การเปิดบริการคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ด้วยนาโนเทคโนโลยี ทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบริการตัดแผ่นรองรองเท้าในราคาที่ประหยัดและรวดเร็ว พร้อมรับคำปรึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า รพ.สิรินธร และ อาจารย์พิเศษด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล.กล่าวเสริมว่า "แม้ปัจจุบันการรักษาแผลที่เท้าได้พัฒนาขึ้นมาก เช่น มีการใช้สายสวนขนาดพิเศษขยายเส้นเลือดไปเลี้ยงเท้า, การใช้ออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) เทคนิคการผ่าตัดแผลที่พัฒนาขึ้นมาก,การใช้ หนอนบำบัด (Maggot Therapy) และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพ้นจากการตัดเท้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แม้เมื่อมีการรักษาจนแผลหายแล้ว ผู้ป่วยส่วนมากกลับยังไม่ได้รับรองเท้าที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดแผลทำให้พบมีอุบัติการณ์ การเกิดแผลซ้ำสูงถึง 36 เท่า ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยเป็นแผลที่เท้า"

จากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล สิรินธร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้นำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยพัฒนาระบบผลิตแผ่นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในแบบรองเท้าเข้ารูปเฉพาะบุคคล หรือ iFUS Technology ให้ก้าวล้ำมีประสิทธิภาพสูงด้วยนาโนเทคโนโลยี เก็บรูปรอยเท้าและแรงกระทำของเท้าได้อย่างละเอียดแม่นยำและรวดเร็ว จากผลการวิจัยและทดลองพบว่า ช่วยให้แรงกดทับกระจายตัวอย่างสมดุลได้ผลดีมาก และเมื่อสวมใส่แผ่นรองเท้านี้เป็นประจำ จะช่วยลดอาการบาดเจ็บ และป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

สำหรับการบริการแก่ผู้ป่วย คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือนนั้น มี 4 ขั้นตอน ใช้เวลารวดเร็วเพียง 60 นาที คือ 1.แพทย์สอบถามประวัติ  2.วัดน้ำหนักเท้าและเก็บรอยรูปเท้าด้วยนาโนเทคโนโลยี 3.ส่งรูปสแกนและข้อมูลมายังระบบคอมพิวเตอร์ 4.ผลิตแผ่นรองรองเท้าให้ผู้ป่วยรอรับ

"นอกจากนี้ เรายังต่อยอดทำรถบริการเคลื่อนที่ ชื่อ  โครงการวันรักเท้าสัญจร - WE LOVE FOOT เป็นรถที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ สัญจรไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพเท้าให้กับคนไทยที่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช. )สามารถใช้บริการฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเข้ารับ การตรวจ  เก็บรูปรอยเท้าและแรงกระทำของเท้าได้ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณวินัย สมบูรณ์นะ โทร. 08 2328 2323, Email: somboonna@yahoo.com หรือ www. welovefoot.org " แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้ากล่าว

ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) เพิ่มเติมว่า "กระบวนการทำแผ่นรองเท้าเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบไปด้วยเครื่องเก็บรอยฝ่าเท้า และเครื่องผลิตแผ่นรองรองเท้าด้วยนาโนเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัยของ 2 หนุ่มนักวิจัย คือ นายอภิสิทธิ์ นำชัยชนะกิจ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คิดค้นเซ็นเซอร์วัดปริมาณแรงกดบริเวณใต้ฝ่าเท้า ด้วยวิธีการทางดิจิตัล  ซึ่งเครื่องนี้มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม โดยทำงานคู่กับซอฟต์แวร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง สามารถวัดปริมาณแรงกดบริเวณใต้ฝ่าเท้าแบบต่อเนื่องได้ ส่วนนายพงศ์พันธ์ วาทะสุนทรพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ร่วมพัฒนาเครื่องมือตัดแผ่นรองเท้าให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและใช้งานง่าย ผลิตได้รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยลดขยะที่เกิดจากการผลิต และประหยัดราคาสำหรับผู้ป่วยอีกด้วย"

การผลิตทั้งหมดนี้ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น การสร้างแผ่นพิมพ์ในการผลิต การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างแบบจำลอง CAD-CAM (Computer-Aided Design / ComputerAided Manufacturing) การใช้เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) ในการผลิต และการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตัล ซึ่งนับเป็นผลงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ( Bio-Medical Engineering) ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตในนานาประเทศ  เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วไปได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นและกว้างขวางมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะคนที่มีรายได้สูงเท่านั้น.

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 มิถุนายน 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
13 ชั่วโมง 22 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 24 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 29 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 32 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
13 ชั่วโมง 22 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 24 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 29 นาที ago
Rogerdum
13 ชั่วโมง 32 นาที ago
กลับด้านบน