ไทยชูหลักประกันสุขภาพ 30 บาท-ความมั่นคงอาหารในเวทีประชุมเอเชียตะวันออก-ลาตินอเมริกา

Sat, 2013-06-15 08:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทยชูหลักประกันสุขภาพ 30 บาทฯ ในเวทีประชุมเอเชียตะวันออก-ลาตินอเมริกา พร้อมย้ำความสำคัญเรื่องความมั่นคงอาหารให้ทุกชาติตระหนัก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) ครั้งที่ 6 เป็นวันสุดท้าย โดยช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีนายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับ จากนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งหมดร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพิจารณารับรองปฏิญญาอูลูวาต โดยผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของ FEALAC ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 ภูมิภาค การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน และความตั้งใจร่วมกันที่จะเผชิญกับประเด็นความท้าทายต่างๆในเวทีโลก พร้อมให้ความสำคัญของการพัฒนา เทคโนโลยีสะอาดและพลังงานทดแทน รวมทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุข จะผลักดันการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตลอดจนสนับสนุนความพยายามในระดับระหว่างประเทศและระดับภุมิ ภาคในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วย

ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมหยิบยก 5 ประเด็นมาหารือ ประกอบด้วย ความมั่นคงทาง อาหาร ระบบประกันสุขภาพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) การเชื่อมโยงด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว ประเด็นทั้งหมดที่ประชุมเห็นชอบที่ 2 ภูมิภาคจะร่วมมือกันพัฒนาให้เป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศผู้ประสานงานฝ่ายเอเชียตะวันออกต่อจากอินโดนีเซียหลังจากการประชุมครั้งนี้ โดยจะทำงานร่วมกับประเทศคอสตาริก้าซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานของฝ่ายลาตินอเมริกา ดังนั้นจะได้ผลักดัน 2 เรื่องจากการประชุมครั้งนี้ให้เป็นรูปธรรม คือ ระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ไทยดำเนินการจนสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากสหประชาชาติ และความร่วมมือความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยจะจัดเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกอบรมระหว่างกัน

ส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุมกับนายซามูเอล ซานโตส โลเปซ รมว.ต่างประเทศนิการากัวนั้น นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ประเทศดังกล่าวน่าสนใจศึกษาเรื่อง พลังงาน เพราะทั้งประเทศใช้พลังงานทดแทนถึงร้อยละ 94 แต่ใช้น้ำมันเพียงร้อยละ 6 ขณะที่การท่องเที่ยว นิการากัวสามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก 1 ล้านคนต่อปี เป็น 4 ล้านคนต่อปี ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี โดยชูเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาปรับใช้กับการท่อง เที่ยวของไทยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้า มาในไทยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการยกเลิกห้ามนำเข้าข้าวไทยด้วย เพราะในอดีต ข้าวของไทยที่ถูกส่งมา มีสิ่งเจือปน จึงไม่ได้รับการนำเข้า ซึ่งรมว.ต่างประเทศนิการากัวรับที่จะเสนอ รัฐบาลต่อไป

ที่มา: http://www.dailynews.co.th