เปิดช่องรับอาชีพอิสระ

Mon, 2013-06-17 08:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชงครม.แก้มาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม

“กิตติรัตน์” แย้มการประชุม ครม.วันอังคารนี้ กระทรวงแรงงานเข็นร่าง พ.ร.ฎ.แก้ไขประกันสังคมมาตรา 40 รับประกันตนอาชีพอิสระ หวังเพิ่มทางเลือก ส่วนการออมแห่งชาติโยกประกันสังคมดูแล จ่อคิวเสนอรัฐสภายกเลิก เมื่อการแก้พ.ร.ฎ.ประกันสังคมผ่าน ครม.

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยว่าในการประชุม ครม.วันที่ 18 มิ.ย.นี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่...) พ.ศ...ให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก่แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพอย่างเดียวกับ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีพของผู้ประกันตนอย่างยั่งยืน

“รวมถึงการกำหนดให้โอนงาน กอช.และบุคลากรที่มี 9 คน ให้มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่มีความพร้อมทั้งด้านสำนักงาน บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณไม่ต้องตั้งสำนักงานใหม่ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กอช.ในระยะยาว และเมื่อการแก้ประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ก็จะเสนอไปที่ประชุมรัฐสภาให้ยกเลิก พ.ร.บ.กอช.ต่อไป”

ทั้งนี้เรื่องของ พ.ร.บ.กอช.นั้น รัฐบาลไม่ได้มีการดำเนินการที่ล่าช้าตามที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง ได้รวบรวมรายชื่อ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นต่อวุฒิสภาเพื่อถอดถอนตนออกจากตำแหน่ง รมว.คลัง ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 “ผมได้มีการดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งทีมงานศึกษา พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา ซึ่งได้พบว่าในมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ได้ให้สิทธิ์ผู้ประกันตนอาชีพอิสระอยู่แล้ว ที่สำคัญประกันสังคม ม.40 ซึ่งมีการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้ทันที”

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่า พ.ร.ฎ.ดังกล่าวจะมีบทเฉพาะกาล กำหนดให้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กองทุนเปิดรับผู้ประกันตนตาม ม.40 ทางเลือกที่ 3 ได้เพิ่มให้ในเรื่องผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจ่ายสมทบให้ 100 บาทต่อเดือน

ที่มา: http://www.thairath.co.th