DSIส่งสรุปสำนวนให้ป.ป.ช.ฟัน"หมอวิทิต"ผิดกม.ฮั้ว-อาญา

Mon, 2013-06-17 09:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามสรุปความเห็นส่งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการพิจารณาไต่ส่วนในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของดีเอสไอมีความเห็นเบื้องต้นว่า นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ผอ.อภ.) เข้าข่ายกระทำความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้วประมูล) มาตรา 11, 12 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งกรณีดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดีเอสไอต้องส่งสำนวนไปยัง ป.ป.ช.

สำหรับการกระทำที่เข้าข่ายความผิดนั้นมี 3 ส่วน คือ 1.กรณีแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง โดยเฉพาะงบประมาณในการออกแบบที่มีการขยายจากเดิมสำนักงบประมาณอนุมัติเพียง 8 ล้านบาท แต่ ผอ.อภ.ใช้งบประมาณสูงถึง 20 ล้านบาท

2.คือโครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบให้ผลิตเชื้อตายซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ 2 ขององค์การอนามัยโลก แต่ อภ.ได้เปลี่ยนเป็นการผลิตทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ 2+ ขององค์การอนามัยโลก แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทาง อภ.เสนอเรื่องกลับไปยัง ครม.เพื่ออนุมัติเห็นชอบอีกครั้ง

3.ประเด็นคือความล่าช้าในการสร้าง ที่สาเหตุมาจากปรับแก้แบบ จากเดิมต้องการสร้างแบบเชื้อ ต่อมาต้องการสร้างโรงผลิตเชื้อเป็นด้วย จึงต้องมีการปรับแก้แบบรองรับทั้งสองระบบ และต้องรองรับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก แบบ 2+ ด้วย

ที่มา : http://www.matichon.co.th