บริการตรวจเอดส์ “รู้ผลในวันเดียว” หลังพบกว่า 30 % ไม่กลับมาฟังผลตรวจ

Wed, 2013-06-19 17:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ย้ำความเชื่อมั่นในชุดตรวจเอชไอวี/เอดส์ ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ที่สำคัญสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายในวันที่ไปรับบริการ หรือการให้บริการแบบ “Same Day Results” เพราะที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 30 ไม่ได้กลับมาฟังผลตรวจตามนัด ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสการป้องกันและดูแลรักษาตนเองและคนในครอบครัว หากสงสัยสามารถปรึกษา เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ผ่านทางสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 

วันนี้(19 มิถุนายน 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพันธ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล สถาบันบำราศนราดูร และนายนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมแถลงข่าว “Same Day Results…ตรวจเพื่อก้าวต่อ” หรือ“รู้ผลในวันเดียว เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ” 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าคนไทยจะได้รับการดูแลสุขภาพด้านเอชไอวีอย่างครอบคลุม โดยสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยล่าสุด มีผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 376,690 ราย การรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเจ็บป่วยและเสียชีวิตน้อยลง อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งไม่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ที่ผ่านมาถึงแม้ได้มารับการตรวจและได้รับการนัดให้กลับมาฟังผล แต่พบว่ามีเพียงร้อยละ 64 ที่กลับมาฟังผลการตรวจ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียโอกาสในการป้องกันและดูแลรักษาตนเองและคนในครอบครัว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สนับสนุนให้ประชาชนรู้ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองแบบ “Same Day Results” คือ รู้ผลการตรวจในวันเดียว เพราะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ กล่าวคือ เมื่อทราบผลเลือดแล้ว จะสามารถวางแผนดูแลสุขภาพ และเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถวางแผนการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองและคู่ปลอดภัย ที่สำคัญสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายในวันที่ไปรับบริการ นอกจาก จะทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องรอนานแล้วยังจะช่วยลดความเครียด ความกังวลอีกด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแถลงเน้นย้ำประสิทธิภาพของเครื่องมือชุดตรวจเอชไอวี/เอดส์ ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ 

นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับชุดตรวจเอชไอวี มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ เพราะผ่านการประเมินคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งชุดตรวจเอชไอวีเหล่านี้ มีการขึ้นทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่หรือชุดตรวจชนิดรวดเร็ว ก็ใช้เกณฑ์ความแม่นยำเดียวกัน ผลที่ออกมาสามารถเชื่อถือได้ ทำให้ผู้รับบริการสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพันธ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้แจ้งว่า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กองเอดส์ฯ กทม. สายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และองค์การแพทย์ จะจัดบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนอกสถานที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน ในวันอาทิตย์ที่ 7, 14 และ 21 กรกฎาคม ส่วนวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคมจัดที่ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีนอกสถานที่เป็น ประจำทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตลอดปีนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รู้สึกกังวล สงสัย หรือประเมินแล้วว่าตัวเองอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี และหากตัดสินใจตรวจเลือดก็สามารถไปใช้บริการที่หน่วยบริการดังข้างต้นได้ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 -20.00 น.

ด้านนายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ได้ปรับระบบบริการให้มีความพร้อมในการตรวจแบบบทราบผลการตรวจในวันเดียวด้วยเช่นกัน และมีบริการปรึกษาที่ช่วยค้นหาทางเลือกในการป้องกันและแนวทางในการดูแลภาวะสุขภาพ รวมถึงผู้รับบริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีหน่วยบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนที่พร้อมให้บริการเยาวชน 4 เรื่อง คือ การคุมกำเนิด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์

สุดท้ายนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และองค์การพัฒนาเอกชน โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ “สายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663” โดยเป็นโทรศัพท์สายด่วนที่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 -20.00 น. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์มากขึ้น หรือเพื่อประเมินว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี สามารถไปรับบริการตรวจเลือดได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน