กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแถลงการณ์เรียกร้องพิจารณาค่าตอบแทนจูงใจทำงานชนบท

Thu, 2013-06-20 11:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแถลงการณ์หนุนคกก.ชุด “คณิศ” พิจารณาค่าตอบแทนจูงใจบุคลากรสธ.ทำงานในชนบท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ โดยนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 สนับสนุนการประชุมของชมรมแพทย์ชนบทในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดที่มี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธาน เรียกร้องขอให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกวิชาชีพมีกำลังใจในการทำงานในรพ.ชนบท โดยเฉพาะการปรับเพิ่มให้กับ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด รวมถึงพนักงานในหน่วยสนับสนุนทุกหน่วย

นอกจากนั้นแถลงการณ์ยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในองค์การเภสัชกรรม(อภ.) กรณีการปลดนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผอ.อภ. หลังจากยังไม่เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการ

แถลงการณ์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ฉบับที่ ๘  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ติดตามผลการทำงานของ คณะกรรมการร่วมบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนกับกระทรวงสาธารณสุขที่มี ดร.คณิศ แสงสุพรรณเป็นประธาน

 

เป็นเวลาสองสัปดาห์ นับจากวันที่ ๖ มิ.ย.๕๖ ที่มีการเจรจากันเรื่อง P4P ที่ทำเนียบรัฐบาล ข้อสรุปคือให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันว่าด้วยเรื่องการจัดการเบี้ยเหมาจ่ายรายเดือนให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลากรทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน และการกำหนดแนวทางการใช้ P4P ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมอบหมายให้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น

ทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ขอสนับสนุนให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกวิชาชีพมีกำลังใจในการทำงานในโรงพยาบาลในชนบท โดยเฉพาะการปรับเพิ่มให้กับ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ รวมถึงพนักงานในหน่วยสนับสนุนทุกส่วน และสามารถจัดทำประกาศฉบับใหม่ได้โดยเร็ว

สิ่งที่ยังไม่เห็นความก้าวหน้าคือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในองค์การเภสัชกรรม เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและเพื่อเยียวยาแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์การที่ได้รับความเสียหายนั้น ขอให้ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ ได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ โดยให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการจากประชาชน และ สหภาพองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าจะให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งเป็นผลจากการเจรจากันเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๖

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยืนยันในหลักการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ในระบบหลักประกันสุขภาพ มุ่งหวังให้มีบุคคลากรทุกสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ การสาธารณสุข จำนวนมากที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลในชนบท การดำรงรักษาไว้ซึ่งองค์การเภสัชกรรมให้เป็นหลักพึ่งพิงด้านยาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน พร้อมจะเข้าร่วมติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่าจะรอฟังผลอยู่ในพื้นที่หรือการมาพร้อมเพรียงกันที่ ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป

 

แถลง วันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖