ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สาธารณสุข เผยรัฐบาลเตรียมแปรญัตติเพิ่มงบกองทุนสวัสดิการชุมชน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังรับมอบข้อเสนอจากเครือข่ายสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศว่า การตัดงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 1.2 พันล้านบาทเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสำนักงบประมาณ ล่าสุดได้ทำความเข้าใจในชั้นกรรมาธิการฯแล้ว โดยสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ซึ่งมั่นใจว่า รัฐบาลจะแปรญัตติเพิ่มงบประมาณให้ แต่เป็นจำนวนเท่าใดจะมีความชัดเจนในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

สำหรับข้อเสนอให้มีพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น ขอให้กระบวนการยกร่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลและเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

นายแก้ว สังข์ชู กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน กล่าวว่า การประกาศยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ปี 2557-2561 ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุม 10 ล้านคนภายในปี 2560 ซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุน จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมได้

นอกจากนี้เห็นว่า รัฐบาลต้องตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดนโยบายสนับสนุนพร้อมกำกับให้ทุกหน่วยงานราชการสนับสนุนรวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมายและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของขบวนองค์กรชุมชน

ที่มา: http://www.posttoday.com