โรคอ้วนคร่าชีวิตคนไทย2หมื่นราย/ปี

Fri, 2013-06-21 07:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อึ้ง!คนไทยอ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน ตายจากโรคอ้วนปีละ 2 หมื่น พบเด็ก ม.ต้น 18% อ้วน เหตุชอบกินน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่ออกกำลังกาย สธ.รณรงค์สุขบัญญัติ10 ประการ ทำการ์ตูนแอนิเมชัน 3D ผ่านแท็บเล็ตกระตุ้นความสนใจเด็ก

วานนี้ (20 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน "สุขบัญญัติ ขจัดโรคเรื้อรัง" ว่า ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้น 36% เด็กวัยเรียนช่วงอายุ6 ขวบ-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น 15.5% ขณะที่เด็กและผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่นรับประทาน อาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันสูง มีรสหวาน เค็มจัด ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมทั้งการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

โดยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วนในกลุ่มเด็ก ม.ต้นในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 400 คนของศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง72 คน หรือ 18% มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับอ้วนซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลมร้อยละ 69 กินอาหารทอด 57% กินขนมกรุบกรอบ 56%และเกือบ 50% ของกลุ่มตัวอย่างเคลื่อนไหวร่างกายรวมทั้งออกกำลังกายน้อยกว่า 6 ชั่วโมงใน 1 วันทั้งนี้ โรคอ้วนเป็นสัญญาณอันตราย และทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

 ทาง สธ.จึงร่วมมือกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์นำสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมาสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจัดทำสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3D สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 6 ขวบขึ้นไป จำนวน 10 ตอน ผ่านแท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำในรูปแบบเว็บไซต์ healthykid.moph.go.th หรือห้องสมุดสุขภาพเด็กด้วย เพื่อเป็นช่องทางบูรณาการและสอดแทรกเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพ เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สุขบัญญัติเป็นพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติจนเป็นนิสัย ซึ่งมีข้อกำหนด 10 ประการ ดังนี้1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2.รักษาฟันให้แข็งแรง 3.ล้างมือก่อนและหลังทานอาหาร4.กินอาหารสุก  5.งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติดและการสำส่อนทางเพศ 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและ 10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน  วันที่ 21 มิถุนายน 2556