สธ.สั่ง7จังหวัดใต้ตอนล่างเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันจากอินโดฯ

Tue, 2013-06-25 15:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง และให้โรงพยาบาลทุกระดับจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดพบว่าสภาพอากาศยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยได้สำรองหน้ากากอนามัยไว้แล้ว 500,000 ชิ้น ย้ำเตือน 5 กลุ่มเสี่ยงเตรียมพร้อมดูแลตัวเอง

จากกรณีสถานการณ์ไฟป่าในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้ควันไฟป่าถูกกระแสลมพัดปกคลุมขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง และตรัง

วันนี้ (25 มิถุนายน 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจคุณภาพอากาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนในกรณีที่สภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา อีก 500,000 ชิ้น และให้โรงพยาบาลทุกระดับจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ว่าสภาพอากาศในวันนี้ ยังไม่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนทั่วไป ได้ให้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิด และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งให้เร่งประชาสัมพันธ์ในประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ และโรคหอบหืด จะมีความรู้สึกไวกว่าคนปกติ อาจทำให้เกิดอาการคัดจมูก หายใจไม่ปกติ จึงขอแนะนำให้เตรียมยาประจำตัวไว้ให้พร้อม หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากจมูก หากมีอาการหายใจไม่สะดวก แน่นอึดอัด เจ็บหน้าอก ขอให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน