สธ.เล็งใช้'ยาทำแท้ง'ถูกกม. มอบราชวิทยาลัยออกข้อบ่งชี้

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์เตรียมเปิดทางใช้'ยาทำแท้ง'แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม มอบราชวิทยาลัยแพทย์ศึกษา ออกมาตรการคุมเข้มก่อนไฟเขียว บุก'โซเชียลมีเดีย'เป็นสื่อเข้าถึงวัยโจ๋ แหล่งแจก-ซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันการท้อง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ว่า กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมจะเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.ให้ความรู้และการศึกษาที่ต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการท้องไม่พร้อม รวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ว่าการห้ามไม่ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก แต่ต้องแนะนำแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง 2.การใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางในการช่วยให้เยาวชนเข้าถึงแนวทางการป้องกันทั้งการเข้าถึงบริการและอุปกรณ์การป้องกัน ซึ่งอาจจะใช้เป็นแหล่งใน การให้ความรู้ แจกฟรี หรือขายอุปกรณ์การป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย เพื่อแก้ปัญหาวัยรุ่นไม่กล้าเผชิญหน้าในการสอบถามข้อสงสัย

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า และ 3.สถานที่ให้บริการแก่เยาวชน อาจจะต้อง พัฒนาให้อยู่นอกโรงพยาบาลเป็นคลินิกต่างๆ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และรีแบรนด์ หรือเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นคลินิกสุขภาพวัยรุ่น เพราะหากใช้คลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ อาจทำให้เด็กเยาวชนไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ ในส่วน ของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการน่าจะมีจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณส่งเสริมป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัย เจริญพันธุ์ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อนนำกลับมาเสนอคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้ง ภายใน 60 วัน

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบ กฎ และกฎหมายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ทำการศึกษา ทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการคุมกำเนิดและการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม อาทิ การห้ามขายยายุติการตั้งครรภ์ แต่จะต้องหารือกับราชวิทยาลัยแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการออกข้อบ่งชี้ในการใช้ และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา การนำยาชนิดนี้ไปใช้ในทางที่ผิด จากนั้นจึงจะพิจารณาว่าควรเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพราะ มีทั้งผลดีและผลเสีย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 21 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 21 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
กลับด้านบน