ย้อนรอยคดี"จัดซื้อ-ติดตั้งคอมพ์"พันล้าน

Sat, 2013-06-29 10:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ที่มาของเรื่อง -ในสมัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.สาธารณสุข เมื่อปี 2547 มีความต้องการยกเลิกโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขมูลค่า 911.78 ล้านบาทที่กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม ชนะการประมูล แต่ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นไม่ยอมเซ็นยกเลิก นำมาซึ่งการขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ ต่อมา นพ.วัลลภ ถูกคณะรัฐมนตรีโยกย้ายพ้นตำแหน่งปลัดสาธารณสุขไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นพ.วิชัย เทียนถาวร ปลัดสาธารณสุขคนต่อมา ได้เซ็นยกเลิกโครงการดังกล่าว นำมาซึ่งการร้องเรียนคุณหญิงสุดารัตน์กับพวก ต่อ ป.ป.ช. ว่ายกเลิกโครงการดังกล่าวโดยมิชอบ

ผู้กล่าวหา นพ. วัลลภ ไทยเหนือ

ผู้ถูกกล่าวหา : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว.สาธารณสุข, นายอุดมเดช รัตนเสถียร เลขานุการรัฐมนตรีสาธารณสุข, นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา : กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 818 แห่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อต่อสู้ เป็นการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขว่า บริษัทที่เข้าประมูลเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา (TOR)

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา โทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับลำดับเวลาที่เกี่ยวข้องกับคดี

- ปี 2547  เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ป.ป.ช.  - 22 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน โดยมีนายภักดี โพธิศิริ เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

- 30 มิถุนายน 2553  ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีที่กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข, รมว.สาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และข้อมูลโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมิชอบ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยฟ้องเป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย 1,200 ล้านบาท แต่ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การยกเลิกการประกวดราคา เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้อง จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

- 4 พฤษภาคม 2554  ตัวแทน ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย นำโดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้นำรายชื่อ ส.ส. 129 รายชื่อ เข้ายื่นคำร้องเพื่อขอถอดถอน นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อประธานวุฒิสภา โดยให้เหตุผลประกอบคำร้องว่า เนื่องจากนายภักดีปฏิบัติหน้าที่ขาดความเที่ยงธรรมและจงใจฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. เพราะว่านายภักดี เป็นกรรมการของบริษัทยาเอกชน และนายภักดี ยังเป็นประธานอนุกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนคดีทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข สมัยที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.สาธารณสุข ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อครั้งดังกล่าวสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นเรื่องตั้งแต่ต้น

-9 มีนาคม 2555  วุฒิฯ ลงมติไม่ถอดถอนนายภักดี โพธิศิริ ออกจากตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. แต่ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเปลี่ยนใหม่ให้ตั้งกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะ 9 คน เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีนี้

-2 กรกฎาคม 2556  ป.ป.ช.อาจมีมติในคดีนี้ หลังจากเลื่อนมาหลายครั้งเส้นทางคดี

หาก ป.ป.ช.มีมติว่าผิดตามกล่าวหา ส่งสำนวนให้อัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ป.ป.ช.-อัยการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 29 มิถุนายน 2556