'เฉลิม'ปั้นกระทรวงเอบวกเล็งขึ้นเงินเดือนเอาใจขรก.

Fri, 2013-07-05 07:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

'ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง'ยันสานต่องานเดิม ไม่แตะกองทุนประกันสังคม ประเดิม'แก้ค้ามนุษย์' เผยทำงานไม่เกินเดือนครึ่ง ถ้าอยู่ต่อ จะแต่งตั้ง'พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา'เป็นเลขานุการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าทำงานวันแรกว่า รัฐบาลมีพันธกิจหลัก 7 ข้อ คือ 1.ส่งเสริมให้คนมีงานทำ 2.พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 3.ให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 4.สร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แรงงาน 5.ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 6.ทุกสถานประกอบการจะต้องเป็นพื้นที่ของความรักความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 7.ทุกสถานประกอบการต้องปลอดยาเสพติดทุกชนิด ทั้งนี้ สำหรับภารกิจแรกได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ใช้แรงงาน และแรงงานข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่แรก จากนั้นจะไปตรวจงานในจังหวัดอื่นๆ เช่น ศรีสะเกษ ลำพูน ลำปาง ฯลฯ ตามลำดับ

"ผมจะสานต่อนโยบายเดิมที่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดำเนินการไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องค้ามนุษย์ โดยจะเชิญผู้ประกอบการประมงเข้าหารือเพราะมีปัญหามากที่สุด และจะประสานให้ตำรวจวางแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองอันดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานประชุม 2 สัปดาห์ครั้ง เพื่อรายงานสรุปข้อมูลให้ผมทราบ รวมทั้งตั้งโฆษกกระทรวงชี้แจงความคืบหน้าทุกสัปดาห์ และจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุก 45 วัน" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว และว่า ขณะนี้ กระทรวงแรงงานเหมือนเงาะที่ยังไม่ได้ถอดรูป จึงยังไม่มีใครมองเห็น

"ผมไม่เคยพูด ไม่เคยจัดเกรดว่ากระทรวงแรงงานเป็นเกรดเอ, บี หรือ ซี เพราะคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าจะมาหากิน แต่ไม่ใช่ผม เมื่อมาที่นี่ ผมตั้งใจจะทำให้กระทรวงแรงงานเป็น กระทรวงเกรดเอบวก ส่วนเรื่องเงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งขณะนี้มีเงินที่ต้องบริหารอยู่มากนั้น อาจทำให้หลายคนเป็นห่วง ขอยืนยันว่าจะไม่แตะต้องเงินกองทุนประกันสังคมเพราะมีคณะกรรมการดูแลอยู่แล้ว แต่ขอให้ผู้ปฏิบัติฟังนโยบายผม กับ นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผมจะทำงานไม่เกินเดือนครึ่ง ถ้าผมยังอยู่ต่อ ผมจะแต่งตั้ง พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตาม ขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานอย่างสบายใจ ขอให้มีน้ำใจในการทำงานให้ผม และหากเป็นไปได้ ผมจะหาทางเสนอรัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556