มาตรา40เมินจ่ายสมทบ

Fri, 2013-07-05 07:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

โพสต์ทูเดย์ -เผยผู้ประกันตนมาตรา 40 เกือบครึ่งไม่จ่ายเงินสมทบสาเหตุหลักเพราะลืม

แหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า จากการคำนวณหาค่าเฉลี่ยผู้ประกันตนมาตรา40 หรือแรงงานนอกระบบ ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555-ก.พ.2556 มีผู้ส่งเงินสมทบ 6.37 แสนคนจากจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมด 1.35 ล้านคน หรือประมาณ 49.02 %ขณะที่ผลการศึกษาหาสาเหตุที่แรงงานไม่จ่ายสมทบ พบว่าลืมจ่าย31 %ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนเนื่องจากมีผู้อื่นสมัครแทน13.2 %ขาดส่งเงินสมทบ 2-3 เดือน แล้วเข้าใจว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน9.8 %ไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ 9.4 %ไม่มีเงินจ่าย 8.4 %ไม่สะดวกชำระเงินกับช่องทางที่ สปส.กำหนด 6 % นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่น สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่ได้รับสมุดประจำตัวมาตรา 40 ขาดการประชาสัมพันธ์และเบื่อการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สปส.

ทั้งนี้ ทีมที่ทำการศึกษายังเสนอให้สปส.ส่งเอสเอ็มเอสเตือนความจำผู้ประกันตน ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสปส. ชี้แจงว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสปส.จัดทำโครงการเซอร์วิส เดลิเวอรี่โดยส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปรับชำระเงินสมทบถึงแหล่งชุมชนผู้ประกันตน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณมาแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนรอเงินจากสำนักงบประมาณอยู่

ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวว่า แม้ สปส.จะมีเงินเยอะ แต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแตะต้องเงินกองทุน อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะทำตัวเป็นเอกเทศ ขอให้รับฟังนโยบายจากปลัดกระทรวงและตนด้วย

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า งานที่จัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในอันดับแรกคือการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประมง เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องถูกจับตามอง โดยอีกสองสัปดาห์จะลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556