บุรีรัมย์ออกเตือนระวังฉี่หนูระบาด พบป่วยแล้ว71ราย

Fri, 2013-07-12 10:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นที่จังหวัดว่า ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนูแล้วจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย เป็นชาย 55 ราย และหญิง 16 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบมากที่สุด ในช่วงอายุ 55-64 ปีขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 45-54 ปี ในกลุ่มอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง นักเรียน และอาชีพอื่นๆ

สำหรับพื้นที่ที่พบมีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ อ.สตึก รองลงมาคือ อ.ปะคำ, อ.แคนดง, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.ห้วยราช และอำเภออื่นๆ รองลงมาตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่าในช่วงนี้ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรลงไถหว่านปักดำข้าว ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย สสจ.บุรีรัมย์ จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรที่ต้องลงแช่น้ำเป็นเวลานาน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง ตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 12 กรกฎาคม 2556