บุรีรัมย์ออกเตือนระวังฉี่หนูระบาด พบป่วยแล้ว71ราย

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นที่จังหวัดว่า ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนูแล้วจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย เป็นชาย 55 ราย และหญิง 16 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบมากที่สุด ในช่วงอายุ 55-64 ปีขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 45-54 ปี ในกลุ่มอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง นักเรียน และอาชีพอื่นๆ

สำหรับพื้นที่ที่พบมีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ อ.สตึก รองลงมาคือ อ.ปะคำ, อ.แคนดง, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.ห้วยราช และอำเภออื่นๆ รองลงมาตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่าในช่วงนี้ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรลงไถหว่านปักดำข้าว ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย สสจ.บุรีรัมย์ จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรที่ต้องลงแช่น้ำเป็นเวลานาน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง ตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 48 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 52 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 48 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 52 นาที ago
กลับด้านบน