กทม.คุมเข้มเวลาเปิด-ปิดร้านเกมหวั่นเป็นแหล่งมั่วสุม

Tue, 2013-07-16 10:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังประชุมมอบแนวทางการจัดระเบียบสังคม กรณีร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบร้านเกมและอินเตอร์เน็ต ว่าสถานการณ์เด็กติดเกมในขณะนี้น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านเกมและร้านอิน เตอร์เน็ต ซึ่งแม้จะไม่ค่อยเห็นร้านต่างๆ บนถนนสายหลัก แต่ในตรอกซอยต่างๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จะใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบร้านเกม อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่สำนักงานเขตในการลงพื้นที่ตรวจและติดตามผลการดำเนินการ ซึ่งเบื้องต้น กทม.ได้สั่งการให้ 50 สำนักงานเขตสรุปจำนวนร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ จากนั้นจะเชิญผู้ประกอบการร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของกรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และความร่วมมือระหว่างกันในการที่จะเดินหน้าจัดระเบียบร้านเกมและดูแลนักเรียนให้ห่างจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจนำพาไปในทางไม่ดีได้

ด้าน พล.ต.ต.วิชัย กล่าวว่า จากการสำรวจร้านเกมในเบื้องต้นพบว่ามีเด็กนักเรียนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งร้านเกมยังเปิดให้บริการจนถึงตี 2-ตี 3 เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ร้านเกมปิดทำการในเวลา 22.00 น. ซึ่งอาจทำให้เป็นแหล่งมั่วสุมและนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ตามโครงการจัดระเบียบนี้หากเจ้าหน้าที่พบมีผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินการเป็นลำดับ คือ 1.ตักเตือน 2.ดำเนินการคดีกับผู้ประกอบการ และ 3.แจ้งผู้ออกใบอนุญาตให้ยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการร้านเกมและอินเตอร์เน็ตทันที

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 16 กรกฎาคม 2556